Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een soort ondernemingsraad, maar dan in het onderwijs. De MR heeft een eigen reglement. In dat reglement staat, welke zaken het bestuur met de MR moet overleggen, alvorens er besluiten worden genomen. Er staat ook in over welke zaken het bestuur alleen maar een beslissing mag nemen, als de MR daartoe instemming heeft verleend. De MR heeft een ouder- en personeelsgeleding. De MR van de Regenboog bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden.  

De ouders worden gekozen door de ouders, de personeelsvertegenwoordiging door het personeel van de Regenboog. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is als overkoepelend orgaan voor alle  scholen van de Stichting in het leven geroepen. De afzonderlijke MR-en blijven daarnaast per school bestaan. De GMR is de gesprekspartner naar het bestuur als het gaat om ‘boven schoolse’ zaken die instemming of advies behoeven.   

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.