Welkom

Wij stellen het zeer op prijs de nieuwe ouders vooraf kennis te laten maken met de school en de mensen die er werken. Hiervoor kunt u telefonisch of via de email een afspraak maken.

Na het intakegesprek met de directeur en internbegeleider en daarna de aanmelding door de ouders, kan er tot inschrijving worden overgegaan. Als bij het intakegesprek blijkt dat er extra begeleiding nodig is, bepaalt het Onderwijszorgprofiel van onze school of de leerling kan worden ingeschreven.

De ouders van de bijna vierjarigen zullen 4 tot 6 weken voor hun kind de school gaat bezoeken, door de juf van groep 1 worden benaderd. Er zal dan een afspraak gemaakt worden wanneer de nieuwe leerling enkele dagdelen tot de lunch (max. 5) kan meedraaien in de groep, zodat het al een beetje gewend is als het vier jaar is geworden. Met de ouders wordt dan ook de gang van zaken rond de eerste schooldag(en) verder besproken. Kinderen die in december, (mei) juni of juli vier jaar worden zijn welkom na de kerst- of zomervakantie. We willen de instromers een goede rustige start bieden, waarbij er extra aandacht is voor hen. In de feestmaand december en ook aan het eind van het schooljaar, kunnen we deze extra begeleiding niet waarborgen.

 

Wanneer er sprake is van verhuizing, dan vindt er eerst een oriëntatiegesprek met de directeur plaats en is er contact met de vorige school. Als het kind toelaatbaar is, worden er individuele afspraken gemaakt voor een groepsbezoek

Jaarlijks (in februari) hebben we Open Huis voor nieuwe ouders. Daar bent u van harte welkom. 

 

Info 'Open Huis' 2021 voor nieuwe ouders van kinderen die volgend schooljaar vier jaar worden.  

Helaas kunnen we u dit jaar alleen op afspraak ontvangen. We plannen afspraken in de periode van 8 t/m 19 februari 2021. 

Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen via de email regenboog@quadraten.nl of via het contactformulier.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.