Schoolondersteuningsprofiel

Wanneer uw kind een bepaalde zorgvraag heeft, gaat de leerkracht met de ouders in gesprek over de oorzaak en de mogelijke oplossing. Lukt dit niet, dan wordt de intern begeleider gevraagd mee te denken. Mogelijk moet er een plan van aanpak opgesteld worden welke past bij de behoefte van het kind. Bij twijfel vraagt de school advies aan een specialist (bijvoorbeeld orthopedagoog, dyslexiespecialist of gedragsspecialist). Deze kan het kind observeren in de groep of een onderzoek doen. Ook kan de school een beroep doen op de sociaal verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. Zij adviseren of ondersteunen school door middel van gesprekken met de leerling en/of de ouders en/of de leerkracht.

Mocht onze school niet in staat zijn de juiste begeleiding te geven aan een kind, dan kan een speciale basisschool worden overwogen.
Uiteraard worden bovenstaande processen zorgvuldig begeleid door de intern begeleider en besproken met de ouders.

 

Iedere school heeft een profiel waarin staat wat de mogelijkheden en grenzen van de school zijn, wat betreft de opvang van leerlingen met extra ondersteuning. In die ondersteuningsprofiel wordt beschreven hoe de zorg op de Regenboog is georganiseerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.