CBS de Regenboog

Waaraan ieder zijn kleur mag bijdragen.

Ieder kind is uniek en voegt zijn eigen kleur toe aan onze Regenboog. We staan als een boog om onze kinderen en dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat, waarin het kind vol zelfvertrouwen zijn eigen kleur mag laten zien. We bieden daarvoor een plezierige en uitdagende leeromgeving. Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, elkaar en de wereld om zich heen. Dit betekent dat er aandacht is voor burgerschap en duurzaamheid. We zijn een ‘open christelijke basisschool’. Ieder kind is bij ons welkom, ongeacht afkomst, culturele identiteit en religie. We vinden het belangrijk dat we elkaars identiteit respecteren. We schenken ruim aandacht aan waarden en normen vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit. De Bijbel is hierbij onze bron.

Eigenaarschap & Autonomie

Synergie

Respect

Talentontwikkeling

Laatste nieuws

Agenda

21 juni studiedag team, alle leerlingen vrij

21 juli Studiedag team

24 juli t/m 1 september Zomervakantie

 

Compleet agendaoverzicht